Get jen nei mei knei. Poe das knei nei. Dat is e! Jeto jeto anne makkepu Salepu itte itte touepu

Contact Us
 • Wierbalg 1827, 1788TZ Julianadorp
 • christacamme@quicknet.nl
 • info@cammel.nl
 • Mon - Fri : 10:00 - 18:00
  Sat - Sun Holiday
Image
Christa  0630136953
Image
Lucas   0652643442
s

Mac Cambell Clan

The town called Inveraray

De honger naar macht en rijkdommen waren in deze tijden groot. Niet alleen in Europa maar ook landen hierbuiten hadden te maken met vele oorlogen welke gevoed werden door twisten en veroveringen. Ook in Schotland waren deze schermutselingen dagelijks gaande en hebben er vele mensen dit met de dood moeten bekopen. Ragnar Lodbrok (Oudnoors: Ragnarr Loðbrók: Ragnar "harige broek") was een Noorse legendarische held van de Vikingtijd en was de plaag van Frankrijk, Spanje en Engeland gedurende de 9e eeuw. Hij werd uiteindelijk gevangen genomen en vermoord door zijn vijand, Koning Ælle van Northumbria. Ragnar’s vierde zoon, Ivar(Inguar) de Beenloze, was een negende-eeuwse Vikingleider, die tevens een reputatie had als berserker.


Berserkers waren sterke Noorse strijders, die, als ze zich niet in de strijd stortten, vellen droegen van de beer die ze met de hand gedood zouden hebben. Die berenvellen droegen ze om gebruik te maken van de angst die mensen hadden voor wilde dieren. Hun naam is hieruit afgeleid. 'ber' betekent beer, en 'serk' betekent huid. Als ze zich in de strijd stortten, vochten ze in naakt bovenlijf. Ze wonden zich op tot een staat van extase door rituele zang en dans; deze gaven hen een onkwetsbaarheidsgevoel waardoor zij formidabele krijgers waren en schijnbaar ongevoelig voor pijn. De berserkers waren toegewijd aan hun oppergod Odin of Wodan. De angstaanjagende 'berserkers' waren een schrikbeeld voor de Romeinen, wier rationeel opgebouwde oorlogsvisie hier geen vat op kreeg.

Campbell_Clan
De naam Campbell, was afgeleid van een Noorse Ridder, genaamd Campo Bello, die met William de Veroveraar naar Engeland was meegekomen. Fantasievolle reconstructies ontlenen dit uit het Franse, maar het is waarschijnlijker dat de naam afkomstig is van het woord caimbeul, een vroege Iers Keltische naam, welke de betekenis heeft van wrange mond, scheve mond of gedraaide mond. Voordat deze bijnaam werd gehanteerd kende men de Clan Campbell als Clan Dairmid, via Diarmait Ó Duibhne (490-555), Lord of Lochow, wiens vader Dond Ó Duibhne(460) en moeder Cocraind (475) waren.

Ivar (de zoon van Ragnar), was vermoedelijk al vanaf 851 actief in Ierland, samen met zijn familielid Olaf (Óláfr hinn Hvíti) sloten deze Vikingen na een snelle invasie een overeenkomst met de inwoners.
Al snel komt Ivar te weten hoe zijn vader was komen te overlijden en hij zwoer dat hij zijn vaders dood zou vergelden conform de traditie die bij de Vikingen gewoon waren! Ivar In 866, kruiste Ivar de Noordzee met een grote vloot en raakte in gevecht met Koning Ælle , welk gevecht hij won. Hij nam de Koning gevangen en veroordeelde hem tot de dood volgens de gewoonte van Rista Blodörn, een uitzonderlijk pijnlijke dood.

Hoewel dit verhaal niet nauwkeurig is, net als vrijwel alle verhalen betreffende Ragnar Lodbrok, had zijn dood ernstige gevolgen. Ivar was het brein achter de aanslagen op het Engelse vasteland in het laatste kwartaal van de negende eeuw. Hij viel East Anglia aan, en het volgende jaar viel hij York aan. Hij werd geholpen door de interne machtsstrijd in Northumbria — waar hijzelf natuurlijk voor verantwoordelijk was door het doden van Ælle. Deze oorlogen waren een inleiding naar de lange strijd van de Saksen van Alfred de Grote tegen de Denen een generatie later. Tijdens deze veroveringen kwam uiteraard ook de verwevenheid met de bestaande schotse bevolking naar buiten, door verkrachting en verbintenissen. Zo ook de voorvader van de Clan Campbell.

De voorvader van de Clan Campbell anno 1200. De naam Campbell werd steeds belangrijker tot aan het jaar 1200, toen Cailean Mór Caimbeul, een bekende strijder actief werd. Het vroegste wettige bewijs dat Campbell, Gilleasbaig van Menstrie(vader van Cailean Mór) of Gille Escoib is, kan worden teruggevonden in het bloeijaar 1260s (moment van vermelding volwassenheid), waarbij wordt verondersteld dat de leiders van de Clan de naamsvermelding MacCailean Mór hebben overgenomen. Deze fameuze Schotse strijder werd in het jaar 1280 geridderd door Robert de Bruce van wie hij een Neef was en zijn zoon, Neil, kreeg land in Loch Awe, en Argyll. Dit is ook waar de Campbells de basis van hun macht hadden gevestigd voor de komende zeven honderd jaar. Robert de Bruce overleed in het jaar 1329. Cailean Mór was zoals men beweert een neef van Robert de Bruce en nam deel aan “De Grote Oorzaak”.

"Het Gevecht" "De Grote Oorzaak"

Dit was een gevecht om het Koningsschap van Schotland tussen de Bruce en John Balliol, de ongelukkige consequentie hiervan zorgde ervoor dat Edward I van Engeland ( de Hamer van de Schotten), op deze manier grip had gekregen om het Lordschap van de Schotten op zich te nemen. Deze ommekeer van gebeurtenissen leidde tot de Schotse oorlogen van onafhankelijkheid wanneer Robert de Bruce ging vechten om zijn Kroon terug te winnen. De legendarische en leerzame geschiedenis van Cailean Mór heeft geresulteerd in serie van succesvolle leiders van de Campbell Clan die, deze naam hadden aangenomen en veranderde hun naam daarbij in MacCailean Mór, ('wat betekend ‘een zoon van Cailean Mór’).

De Schotse Clan Campbell is historisch, politiek en in alle andere wijze gezien, een van de grootste en meest krachtige, succesvolle en gevreesde van de Highland-Clans uit de Schotse geschiedenis. Het vroegste wettige bewijs dat Campbell, Gilleasbaig van Menstrie(vader van Cailean Mór) is, kan worden teruggevonden in het bloeijaar 1260s(moment van vermelding volwassenheid), waarbij wordt verondersteld dat de leiders van de Clan de naamsvermelding MacCailean Mór hebben overgenomen. Deze fameuze Schotse strijder werd in het jaar 1280 geridderd door Robert de Bruce van wie hij een Neef was en zijn zoon, Neil, kreeg land in Loch Awe, en Argyll. Dit is ook waar de Campbells de basis van hun macht hadden gevestigd voor de komende zeven honderd jaar. Robert de Bruce overleed in het jaar 1329. De Clan Campbell stond bekend als de Siol Diarmaid een wild zwijn, of subsidiair, de Duibhne-Clan, en in een handvest van de Kroon, stond dat Duncan MacDuibhne voorouder van de heren van Lochow in 1368 was. De bijnaam Kambel werd op dat moment geregistreerd. Duncans geboortedatum is 1390 te Lochow, Argyll. Hij was de zoon van Colin Campbell van Lochawe en Mariota Campbell. Colin 1th (ook genoemd Colin de 'Wonderlijke' en 'Colin de Goede Ridder’) was de oudste zoon van Archibald Campbell van Lochawe, terwijl Mariota(zijn vrouw) de dochter was van John Campbell, en dus erfgenaam van het land van Ardscotnish en Glen Orchy. Sir Colin Campbell, zoon van Sir Archibald, werd opgevolgd door Sir Duncan 1th Loard in 1427. Sir Duncan's tweede zoon, zwarte Colin van Glenorchy 1th Earl, heeft de Campbells van Breadalbane opgericht. Hij bouwde het kasteel van Caolchurn en trouwde met Margeret Stewart, erfgename van de Lords van Lorn. Na de slag van Harlaw in 1411 waarin de MacDonalds werden verslagen doordat de Koning hen had verraden, profiteerde de Campbells van de situatie door meer grondgebied te verwerven van de MacDonalds.

Colin_1th

Duncan Campbell 1th Lord

Zwarte Colin 1th Earl

Het eerste gevecht op Inverlochy vond plaats in 1431, tussen James I en de MacDonald Lords van het eiland welke laatste het gevecht hadden gewonnen. The MacDonald Clan, afkomstig van de Viking Koningen, waren de meest machtige Clan van de westelijke Hooglanden en zij haten de Campbell’s het meest van iedereen.
De Fortuinlijke;
Ten tijde dat de Koning James II in de minderheid was, verleende Duncan Campbell ondersteuning en loyaliteit aan de regering, terwijl hij op hetzelfde moment continu bezig was zijn macht uit te breiden in Argyll, dikwijls ten koste van dezelfde Koning. Hij was niettemin geridderd op maart 1440 en creëerde een “Lord of Parlement”, als Lord Campbell van Lochawe via James II in 1445

Een Mottekasteel was een uit hout opgetrokken burcht welk op een motte (heuvel) stond en welke zelf veelal bestond uit een torenvormig gebouw. Het Mottekasteel was de voorloper van het Campbell Castle.

Kasteel Campbell
Kasteel Campbell is het meest prachtig gelegen kasteel in Schotland. Het kasteel, destijds genaamd Castle Gloom, is gebouwd door de Stewarts om de hoofdweg tussen Fife en het Noorden te controleren. In de tweede helft van de vijftiende eeuw verkreeg de Clan Campbell het kasteel van de Stewarts van Lorne door huwelijk. In 1465 huwde Colin Campbell, de tweede Lord Campbell en eerste graaf van Argyll, met Elizabeth Stewart. Hij was een man die bij Koning Jacobus III van Schotland in de gunst stond; in 1448 was hij als ambassadeur naar Frankrijk geweest om de oude alliantie uit 1295 tussen beide landen te vernieuwen, om zo de vele invasies van de Engelsen onder controle te kunnen houden. Na de dood van Jacobus III wist hij de gunst van Jacobus IV van Schotland te verwerven en verkreeg hij parlementaire goedkeuring in 1489-1490 om de naam van zijn kasteel van Castle Gloom naar Castle Campbell te veranderen, omdat hij de oude Keltische naam niet vond passen. Het kasteel lag perfect gesitueerd om ervoor te zorgen in de buurt te zitten van de macht van de Schotse politiek.

Opmerkelijk onder de familie op dit moment was Sir Duncan Campbell,7th Liard, 1th Baron; In 1493, wanneer Koning James de IV, het land van de MacDonals terugvorderde, verminderde het geluk van de Macdonalds snel terwijl die van de Clan Campbell’s juist gestaag toenam, weliswaar met hulp van het Koningshuis. Wat leidde tot de langste en meest bekendste stressvolle vete in de wereldgeschiedenis.

Archibald (links)was de oudste zoon van Colin Campbell, 1e graaf van Argyll (midden) en Isabel Stewart (rechts). Hij werd kapitein van de Royal Household van Jacobus IV van Schotland. De graven van Argyll waren via erfelijkheid Sheriffs van Lorne en Argyll.

Campbell the 3th Earl van Argyll 1486.
In 1486 werd Mac Campbell de derde graaf van Argyll In 1493, wanneer Koning James de IV, het land van de MacDonals terugvorderde, verminderde het geluk van de Macdonalds snel terwijl die van de Clan Campbell’s juist gestaag toenam, weliswaar met hulp van het Koningshuis. Wat leidde tot de langste en meest bekendste stressvolle vete in de wereldgeschiedenis. De graaf van Argyll werd gedood bij de slag bij Flodden in 1513, samen met de koning en vele anderen.

Het was slechts enkele jaren daarna 1n 1517 waarbij zowel de Campbells als ook de MacLeans van Duart opgeroepen werden door de Kroon, om opnieuw de heer van de eilanden, MacDonald of Lochalsh, te onderdrukken die twee koninklijke kastelen in beslag had genomen. Lochalsh ging naar het schavot en de Campbells verworven nog meer land. Hun leiders werden bedankt door hen tot ridder te slaan en hun grote luxe landhuizen en Graafschappen te schenken. De graaf van Argyll werd Kanselier van Schotland onder James IV, en door zijn invloed werd een vorm van vrede bereikt in de Hooglanden. Nu moesten er Huurlegers komen om te vechten tegen de Spanjaarden en de Fransen. Al dadelijk bij het uitbreken van de Opstand werden huurtroepen geworven in Schotland. Naar schatting vochten duizend soldaten in tien regimenten mee tegen de Spanjaarden. Vanaf 1577 vormden zij een organisatorisch verband.In 1645 vond het tweede gevecht, massacre van Inverary plaats. Ditmaal tussen James Graham, Markies van Montrose, en Archibald Campbell, Graaf van Argyll welke moest vluchten na een extreem gevecht nadat hij 1500 manschappen had verloren welke door de MacDonalds tijdens de vlucht alsnog werden afgeslacht.
Ziehier de Vluchtboot van Campbell.

In de 17e eeuw, nadat nazaten van Colin het kasteel hadden vergroot en hadden aangepast naar een meer comfortabele residentie passend bij de status van de Clan, bestormde de troepen van Cromwell in 1653 het kasteel en verbrande zij hierbij een groot gedeelte.De ruïnes van het middeleeuws kasteel.
De binding van de Clan Campbell met de Stuart-dynastie werd minder in de zeventiende eeuw toen de Campbells het presbyterianisme gingen aanhangen.


Archibald Campbell, 1st Markies van Argyll, 8th Graaf van Argyll, leider van de Clan Campbell, (1607-1661); en zijn zoon,

Archibald Campbell, 9th Graaf van Argyll (1629-1685), een Schotse Edelman. De executie van Archibald Campbell, de eerste markies van Argyll, in 1661 voor het volgen van Cromwell, werd gevolgd door de executie van diens zoon in 1685 voor diens aandeel in de opstand tegen Jacobus VII van Schotland.

Met de Stuarts werd in 1678 een traktaat gesloten over de Schotse brigade. De Staten-Generaal kregen vrije werving in Schotland en tegen betaling kregen zij ook Schotse officieren in Britse dienst gedetacheerd. De Koning van Engeland kon in geval van een Europese of een binnenlandse oorlog de brigade tijdelijk opeisen. De Schotse Brigade was in de 17e- en 18e eeuw was een Brits legeronderdeel in dienst van de Verenigde Provinciën. Het bestond uit drie Schotse regimenten die van Groot-Brittannië werden gehuurd. Pas in 1783 werden ze genationaliseerd. In 1688 werd het huis Argyll weer hersteld en verheven tot hertogdom toen Jacobus VII was gevlucht in ballingschap.

Het Bloedbad van Glencoe in de Schotse Hooglanden op 13 februari 1692 was een slachtpartij die plaatsvond naar aanleiding van de troonswisseling in Groot-Brittannië. De Campbell-Clan richtte het bloedbad aan onder de MacDonalds omdat die niet snel genoeg zouden zijn geweest om Willem III van Oranje als nieuwe Koning te erkennen.

Nadat de Spaanse Successieoorlog in 1713 was beëindigd met de Vrede van Utrecht werden alleen de oudste drie regimenten behouden, welke verenigd waren in de Schotse Brigade. Deze regimenten werden genummerd als Regimenten Schotten 1, 2 en 3. Ze waren echter beter bekend onder de namen van hun regimentscommandant zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Hun taak was de verdediging van de barrièresteden tegen Franse agressie.

Per 1 januari 1783 werden de regimenten van de brigade genationaliseerd en kwamen ze direct in dienst van de Nederlandse republiek als de Regimenten Nationalen 22, 23 en 24. De verschillen tussen de Schotse regimenten en de Nationale regimenten verdwenen. Lang na opheffing van brigade dienden nog officieren van Schotse afkomst in de Nederlandse krijgsmacht, zoals bijvoorbeeld in de Slag bij Waterloo. Slechts weinig aspecten van de fascinerende geschiedenis van Schotland waren zo

kleurrijk, of zo bloedig, als het Clansysteem. Oorspronkelijk afkomstig uit de Keltische, Noorse of Normandisch-Franse tradities, hadden de Clans tegen de 13e eeuw stevige wortels gekregen in de Hooglanden van Schotland.

In Slot Loevestein zijn nog muurschilderingen te vinden die door soldaten van de Schotse Brigade gemaakt zijn. Er is daar een kleine tentoonstelling ingericht en gedurende de zomermaanden is een garnizoenshuisje te bezichtigen dat geheel gerestaureerd is en heringericht zoals het was in de 18e eeuw.

Archibald 2th Earl De katholieke Clans kwamen steeds meer tegenover de Campbells te staan, maar met het falen van de laatste Jacobietenopstand in 1746 werden de Campbells de onbetwiste leiders van de westelijke hooglanden. Groot-Brittannië stond het de officieren van de Brigade toe om rekruten te werven in Schotland. Het kon ook gebeuren dat, als de Nederlanden en Groot-Brittannië met elkaar op gespannen voet stonden, de lagere rangen grotendeels met Hollanders en Duitsers werden aangevuld, zoals in de tweede helft van de 17e eeuw en het 4e kwart van de 18e eeuw het geval was; de officieren bleven echter voor het grootste deel Schots. Sommige Schotse families bleven enkele generaties verbonden aan een regiment doordat meerdere leden als officier werden aangesteld. Het systeem bleef grotendeels intact tot de tijd van de bloedige slag van Culloden in 1746, waarbij de Jacobitische rebellie genadeloos werd onderdrukt door de Koninklijke troepen van Koning George II.
1814 bezette de Britse Generaal Campbell de 7 Ionische eilanden van Venetië. In 1815 hield Overste Campbell Napoleon gevangen op Livorno.

De achternaam Cammell werd voor het eerst gevonden in Argyllshire (Schots-Gaelisch gebied Ghaidheal), de regio van West-Schotland, wat ongeveer overeenkomt met het oude Koninkrijk van Dál Riata, in de regio van Strathclyde-Brit van Schotland, nu onderdeel van het Raadsgebied van Argyll and Bute, waar een familie Borderlands deze als eerste gebruikte. Waarschijnlijk vanwege de scheve mond van de persoon, welke leek op die van een kameel. Onderzoekers suggereren een gezamenlijke voorouder van zowel de MacArthurs als de Campbells. De MacArthurs waren de oude senior stam van de Campbells. Arthur is afgeleid van de zoon van Koning Aedan MacGabhran, de Schotse Koning van Argyll in de 9e eeuw. De naam Cammel heeft een rijke en eeuwenoude geschiedenis. Het is een Angelsaksische naam van een Stam, die oorspronkelijk werd afgeleid van de voornaam kameel, een variatie van de Oudnoordse naam Gamall. Hierin herken je dus ook de kruising van de Schotse en de Northmen, Noorse mensen(zij die uit het noorden komen, de Noormannen). De achternaam Cammel is ook van oorsprong een bijnaam en verwijst naar een persoon die fysieke kenmerken had, vergelijkbaar met een kameel. Deze kenmerken hielden onhandigheid, een slecht humeur en een verwijzing naar zijn scheve bek in. De oorsprong was waarschijnlijk ook toponymisch, wat inhoudt dat de dragers van deze naam kwamen van het gebied waarin zij woonden. Vandaar ook dat er aanwijzingen zijn dat de naam "Camel" niet komt van het dier maar uit "Cantmael", de naam van de plaats in de 10e eeuw. "Cantmael" is mogelijk afgeleid van de Keltische woorden “canto”(district) en " mael "(kale heuvel).

Queen Camel Queen Camel of West Camel, waren parochies in Somerset. De naam "Queen" in de naam van het dorp is waarschijnlijk Queen Eleanor, de vrouw van Hendrik III, welke land bezat in deze regio in de 13th eeuw. De omgeving van deze dorpen zijn de plaats waar de eindstrijd van Koning Arthur, de slag bij Camlann heeft plaatsgevonden, waarbij de Campbell’s ook een grote verdienste hadden. Queen Camel is een dorpje met een lokaal gemeentebestuur en een administratieve parochie in het bestuurlijke gebied South Somerset, in het Engelse graafschap Somerset.

West Camel is een dorpje hier vlak naast gelegen. Ook dit is een administratieve parochie welke gebruikt wordt voor lokale overheden in south Somerset, England. Het ligt aan beide zijden ingebed tussen de rivier Cam.

Hier in Somerset werd voor het eerst de achternaam “Cammel” gevonden, waar een familie uit de oudheid was gehuisvest in een luxueus landhuis van waaruit zij politieke en economische invloed hadden in de regio.
Church of All Saints te West Camel,(kerk der Aller Heiligen). Allerheiligen kerk.
Jo.., zou dit mijn kerk zijn, zo als "allerheilige" op 1 november geboren zijnde?

Sinds 1607 hebben vele gentlemen of Ireland hun diensten aangeboden in het buitenland en dan men name in Europa. Velen zijn daar dan ook blijven wonen (inclusief hun gezinnen)! Met name ook in Nederland.

Oir De Clan crest was een symbool van trouw, gebruikt door de clanleden om trouw aan hun Clan-Chief te tonen. De Clan Campbell's crest beschikt over een boar'shead(wild zwijn hoofd) in het centrum van het elastische bandje en de gesp, omlijst door het motto Ne Obliviscaris, Latijn voor niet vergeten. Er wordt gezegd dat de Britten houden van een underdog maar te veel succes verachten. Niets roept zoveel stress op in bepaalde delen van de hooglanden als deze meest succesvolle Highland Clan.

Hoewel vele, zo niet alle Clans hun aandeel van crimineel gedrag hebben toegegeven: bloedvergieten, stelen, heulen met de buren, maar het is het bijzonder succes van de Clan Campbell die de meeste haat oproept. Clan Campbell's Koninklijke connecties, samen met hun verbetene loyaliteit aan Robert the Bruce zij vochten in de slag bij Bannockburn en daarbuiten gaven hen in ruil vele geschenken van land en gelukkig gekozen huwelijken van dankbaar Schotse Koningen.

Maar hun succes werd niet alleen verkregen in het precaire spel van feodale trouw. Het lag in de traditie van de Campbell-mannen de wet te bestuderen, en velen werden machtige advocaten. Dit gaf hen een intellectuele voordeel en veel land van andere clans werd verkregen door middel van juridisch legale uitvluchten en listig vervaardigde contracten met vele “kleine lettertjes”. Misschien is dit echt waar de naam 'scheve mond'(spreken met dubbele tong) vandaan kwam!

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

1. Campbell Coat of Arms
2. Engelse Hele Wapenschild
3. Schotse Hele Wapenschild
4. Schots Cammel Wapenschild
5. Engels Cammel Wapenschild
6. Nederlands Cammel familiewapen

Veel Schotse namen waren gebaseerd op waar mensen woonden, of welk land ze bezaten. Ogilvie komt van de Baronie van Ogilvie in Angus. Abercrombie komt van de stad met de gelijknamige naam. Murray van Moray in de Hooglanden.

BEROEPEN
Sommige achternamen werden genoemd naar de beroepen die mensen uitoefenden.
Brewster van brewer (brouwer) Webster van weaver (wever) Baxter van baker (bakker) Taylor van tailor (kleermaker)

Terwijl de ‘Clan’ familie of kinderen betekent in het Gaelisch, was niet iedereen in dezelfde Clan verwant met elkaar. De Clans leefden van de opbrengst van het land, waarbij het vee hun voornaamste bron van inkomsten was, en naast hun geschillen aan de grens, was dit ook de voornaamste oorzaak van onrust onder de Clans. De belangrijkste Clanhoofden in die tijd waren deels Koningen, deels protectoraten en deels rechters en ze hadden veel macht over de landen waar ze het beheer over hadden.

De Clan Campbell bestond uit verschillende leidende families, waaronder Argyll, Breadalbane (Kilchurn Castle was hun hoofdkasteel) en Cawdor. De macht van de Clan nam toe nadat hij zich in de vroege veertiende eeuw tijdens de onafhankelijkheidsoorlogen had geallieerd met Robert the Bruce tegen de familie Comyn en Macdougall. Ze eigende zich de landen van de buren toe en verhuurde dit vervolgens weer terug aan hen. Hierdoor werden ze erg rijk en zeer impopulair.

Daarmee gezegd, heeft dit niet de tand des tijds overleefd zonder zijn eigen donkere dagen en rampen. De Campbells van Argyll vormen een van de meest succesvolle takken van de Clan. Echter ondergingen zelfs zij harde tijden als gevolg van verandering van politieke en religieuze regimes. Net als bij alle clans van Schotland, was het vaak de gekozen trouw aan de Koningen en hun religieuze neigingen die hun fortuin maakte of brak. Veel families in Nederland stammen af van de Schotse huursoldaten die in Nederland bleven. Hun namen werden vaak vernederlandst, bijvoorbeeld: MacKay werd verbasterd tot Mackaay of Makaay .

In onze stambomen zitten soms voorouders waarvan we de oorsprong niet kunnen bepalen. Soms zelfs met hele 'aparte ' familienamen. Misschien was het wel iemand van Engelse, Schotse of Ierse oorsprong? Een soldaat, een koopman, een dominee? Met name ten tijde van de Spaanse overheersing van de de Lage Landen belandden heel wat mensen van de Britse Eilanden in onze kontreien. De zgn. 'Vlucht van de Ierse Wilde Ganzen' bracht naar schatting 30.000 soldaten PLUS families naar het Europese vasteland - en velen daarvan kwamen in Nederland terecht. Ze trouwden hier, kregen kinderen, en vaak werd de naam iets aangepast aan het nieuwe land.

Al sinds de 12e eeuw waren de Schotten in Nederland aanwezig. In het bijzonder omdat zij handel wilden drijven nog voordat zij zich aanmelden als militair. Vooral hun nationale producten, als wol en huiden, wilden zij in de stapelplaatsen, Veere, Bergen op Zoom, Dordrecht en Rotterdam. Behalve als handelaar en soldaat kwamen Schotten ook om andere redenen naar Nederland; In verband met erfrecht, alleen de oudste zoon erfde van de ouders. Andere economische redenen; Als vluchteling in verband met politie, religie of strafvervolging. Voor studie, deze personen gingen natuurlijk vaak terug. Ook gingen er overigens Nederlanders naar Schotland, vooral wevers werden geworven om naar Schotland te gaan. De naam Webster schijnt dan ook een Nederlandse oorsprong te hebben.

Veel achternamen zijn afgeleid van Gaelische woorden zoals:
Craig komt van het Gaelische creag (crag of rotsen)
Glenn evolueerde van gleann (vallei)
Bain is afgeleid van het Gaelische bàn (wit)
Roy van ruadh (rood)
Dow of Duff van dubh (zwart)
Dunn van donn (bruin)
Bowie van buidhe (geel)
Campbell komt van cam en beul (caimbeul: scheve mond)
Cameron komt van cam en sròn (camshròin: scheve neus)

CLANS
Men dacht vaak dat mensen met een Clan achternaam directe afstammelingen waren van het Clanhoofd. Maar soms was het gebruikelijk om een achternaam over te nemen wanneer het land werd overgenomen om solidariteit te tonen en bescherming van de Clan te garanderen. Clan namen zoals Sinclair, Duncan en Stewart.

PATRONIEMEN
Soms werden achternamen gevormd aan de hand van de voornaam van de vader (patroniem genoemd). Peter heeft een zoon genaamd John. John's achternaam wordt Peterson (Peter's son/zoon). Wanneer John een jongetje heeft genaamd William, wordt zijn achternaam Johnson (John's son/zoon). Ruairidh heeft een zoon genaamd Dòmhnall. Dòmhnall’s achternaam wordt MacRuairidh, of MacRury (mac Ruairidh). Wanneer Dòmhnall een zoon genaamd Iain heeft, wordt zijn achternaam MacDhòmhnaill, of MacDonald, (mac Dhòmhnaill).

Buitenlandse invloeden speelden ook een grote rol in het ontstaan van Schotse namen. Thorburn en Gunn zijn oude Noorse namen – deze werden hier geïntroduceerd tijdens de kolonisatie van de noordelijke en westerse eilanden door de Noormannen. Bissett, Hay en Kinnear – deze komen van Normandische invloeden na de invasive van Engeland. Daly of Dailly (Iers) – van de Ierse immigratie tijdens de 19e eeuw. MacLeod of MacLeòid – wat de ‘zoon van Leòd’ betekent, een 13e eeuwse Noorse prins van het eiland Man, dat Gaelisch gemaakt werd. Robert the Bruce was zelf een afstammeling van Robert de Brus, een 12e eeuwse Normandische baron en ridder.

SPELLING
De naam Campbell, is zoals gezegd, afgeleid van 'wrange mond' of zelfs 'kromme mond'. Dit kan komen als gevolg van 'n voorvader met een fysieke aandoening. Voordat deze bijnaam werd gehanteerd, was Clan Campbell bekend as Clan Dairmid.

Bijnamen kunnen worden afgeleid uit verschillende bronnen, normaal gebruikten ze hiervoor fysieke kenmerken; gedrag, maniertjes en andere kenmerken van de houder. Spellingvariaties in Schotse namen uit de Middeleeuwen zijn gewoon, zelfs binnen één document. Campbell werd ook wel gespeld als Campell, Cambell, Cambel, Camble, Cammell, Cammel, Camel en nog velen meer. McNeil, wordt ook als volgt geschreven: McNeal, McNeill, MacNeil, MacNèill en MacNeill Collins wordt ook wel; Collings, Collius, Collens. Wallis werd ook wel; van der Wallis, Walens en Walls.

Huidige Chief van Clan Campbell Je kunt de huidige landen van de Clan Campbell vinden in het Argyll district. Het Inveraray Kasteel is nog steeds het huidige huis van de Chief of Clan Campbell, de Graaf van Argyll. Hieronder het huidige kasteel van de Clan Campbell. (meerdere)

De Clan Campbell tartanatletiekbaan is ook bekend as die "Black Watch tartanatletiekbaan", vernoemd naar 'n Britse leger regiment wat voornamelijk gevorm was met Campbell soldaten die loyaal waren aan de Kroon.

Emigranten.
Emigranten van Campbell en Cammel emigranten uit het verleden gingen onder andere naar:
Nederland
Frankrijk
Spanje
Duitsland
Italië
Ierland
United States in de 17th eeuw. Zoals Robert Campbell, 5th Lord van Glenlyon (1630-1696) naar Iowa.
Alexander Cammell, welke aan land ging in Virginia in 1650.
United States in de 18th eeuw. Zoals Alex Cammell, die aankwam in Virginia in 1702.
Daniel Cammell, welke aan land ging in Virginia in 1711.
Australia in de 19th eeuw. David Cammell, een Engelse veroordeelde uit Surrey, die was getransporteerd aan boord van de "Asia" op de 1e April, 1822, gevestigd in New South Wales.

Hier kun je deze teksten volgen;
Blamed upon Agryll.
Generaal Campbell.

De Cammel Clan van links naar rechts:

 • Overgrootvader met Overgrootmoeder
 • Grootvader met spiegeltruc
 • Grootvader met Grootmoeder
 • Vader
 • Moeder
 • Lucas
 • Lucas en Christa
 • Huidige Residentie
 • Yolande, Lucas en Lucienne
 • Het Cammel Logo

Mac Cambell Clan

The town called Inveraray