Welkom op de website van Christa en Lucas

info Lucas

About Image

En evenwel was hij een beste, eerlijke, trouwe jongen, prompt in zijn zaken, stipt in zijn zeden, godsdienstig, zelfs in de grond goedhartig. Maar er was iets in hem - ik weet het niet - dat maakte dat ik met hem niet op mijn gemak was; iets lastigs, iets impertinents, in een woord iets volmaakts onaangenaams. Ik zou, om iets te noemen, een nieuwe hoed gekocht hebben; geen buitensporig fatsoen (geen nationale bijvoorbeeld) geen te hoge of te platte bol; geen te brede of te smalle rand; een hoed, goed om af te nemen voor een verstandig man en op het hoofd te houden voor een gek, doch stellig een hoed om niets van te zeggen.

Tijdelijke opmaak van onze persoonlijke pagina.

Er volgen betere tijden.

  • Mooie foto's.
  • Enkele stillevens.
  • Foto's van geliefde vrouwen, zoals hiernaast.
  • Grapjes.
  • Nieuwtjes of Linken.
About Image
About Image