Gedichten. Met deze Poëzie hoop ik bij u een gezonde hoeveelheid emotie aan te reiken!
Klik via het menu aan de rechterzijde op een van de gedichten om heerlijk weg te dommelen in de wereld van de poëzie. Ik zou zeggen lees en geniet....

De vorm van de tekst krijgt bij gedichten vaak veel aandacht, anders spreekt men van gedichten met een vrije vorm. De vorm kan bestaan uit een voorschrift voor de klank, het rijm. Men spreekt van rijm als twee woorden in de beklemtoonde lettergrepen een klankgelijkheid hebben. De Rijm speelt een belangrijke rol in gedichten en wordt daarom als een stijlfiguur gezien. Traditionele stijlfiguren, uit het Latijn figura, of stijlmiddel is het doelbewuste gebruik van een of meer woorden die afwijken van de gebruikelijke betekenis. Het enjambement, is het doorlopen van een zin over twee versregels. De mogelijke redenen om dit te doen zijn onder andere:

 • Een strofes is een onderdeel van een gedicht en bevat doorgaans een zekere gedachte-eenheid. Het uiterlijke kenmerk van de strofe is dat er zich voor en na de strofe een witregel bevindt.
 • Het metrum (ritme) of (vers)maat is een combinatie van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen. De term wordt vooral in de muziek en de poëzie gebruikt. In de muziek spreekt men van maat, in de poëzie van versvoet of versmaat.
 • De beeldspraak is figuurlijk taalgebruik ofwel een stijlfiguur. De gedachte aan iets bepaalds roept andere zaken (beelden) in de gedachten op die met de referent een overeenkomst hebben. Deze cognitief ervaren overeenkomst noemt men associatie. Beeldspraak is een vorm van associatie.
 • De typografie, van het Oudgriekse τύπος (tupos: slag, vorm, afdruk) en γράφειν (graphein: schrijven), is de kunst van het vormgeven, zetten en drukken van tekst, zowel voor functionele als esthetische doeleinden.

Men behoeft bij een gedicht niet al deze effecten toe te passen. Zo is rijm of een vast metrum niet verplicht.

Hieronder een lijst van dichtvormen.

 • Naar doel - Liefdes - Sinterklaas - Romance - Grafdicht - Poeziealbum - Raadseldicht enz.
 • Naar rijmschema of volgorde - ABCgedicht - Figuurdicht - Keerdicht enz.
 • Naar aantal regels:
  • distichon, 2 regels
  • terzine, 3 regels
  • kwatrijn, 4 regels
  • kwintijn, 5 regels met bepaald rijmschem
  • sextet, 6 regels (ook als onderdeel van sonnet)
  • septet, 7 regels
Pagina : Gedichten
Bundel : intro
Gedicht : intro
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...