Ik wil u een kijkje geven in het hoe en waar van mijn afkomst.
Surffffff, blader, lees, huiver en geniet....

Het begon al ver voor de geboorte van Christus tot in het jaar 216 BC.

Gaius_Memmius Het begon met zover wij kunnen terughalen met Gaius Memmius uit Quirinus. Gaius Memmius was Tribunus Plebis in het jaar 216 vòòr Christus! Tribunus Plebis (tribune van de mensen of plebejer tribune), was het eerste kantoor van de Romeinse staat dat open staat voor de plebejers en de rest van de geschiedenis van de Republiek. De belangrijkste controle op de macht van de Romeinse Senaat en magistraten . Deze tribunes had de macht om te roepen en wetgeving voor te stellen. Ook had men de macht om in te grijpen namens plebejers in juridische aangelegenheden. Maar de belangrijkste kracht was om het veto uit te roepen op de acties van de consuls en andere magistraten, om zo de belangen van de plebejers als een klasse te beschermen. De tribunes van het plebs waren heilig , wat betekent dat elke aanval op hun persoon bij de wet verboden was. De honger naar macht en rijkdommen waren in deze tijden groot.
zie ook: Engelse Academic

achterkantmunt voorkantmunt Hier zie je de afbeelding van de 4 gram wegende zilveren munt, een Denarius uit 87 BC. Speciaal gemaakt voor Gaius Memmius Gallus. Op de voorzijde is het gelauwerde hoofd van Quirinus afgebeeld met zijn lange baard in formele(ambtelijke) krullen en onder zijn kin het controlemerk. Aan de achterzijde is Ceres naar rechts gezeten, waarbij ze in haar linkerhand een toorts houd en korenaren in haar rechterhand. Voorop is nog een slang en inscripties rondom. verwijzend naar Gaius Memmius Quirinus, die de gevestigde Ludi Ceriales is.

achterkantmunt_1 voorkantmunt_1 Hier het portret van Lucius Memmius, 106 BC. Het omgekeerde toont Venus die in een strijdwagen naar rechts marcheerd, terwijl ze met beide handen de teugels vasthoud en in haar linkerhand een scepter vasthoud. Erboven vliegt Cupido met krans naar links, verwijzend naar de Trojaanse afstamming de Memmii.

 • 1 Denarius = 2 Quinarius= 4 Sestertius = 8 Dupondius = 16 As
 • 1 As= 2 Semis = 3 triens = 4 Quadrans = 5 Quincunx = 6 Sextans= 12 Uncia
 • 1 Denarius = 1 Quadrigatus = 2 Victoriati (Victoriatus)

 • De verre voorouders van Cammel.

  De gens Memmia was een plebeian familie in Rome. Het eerste lid van de gens die bekendheid bereikte was: Gaius Memmius Gallus, aedilis plebis in 216 voor Christus. Gaius Memmius Gallus, was praetor in 173 voor Christus.
  Vanaf de periode van de Jugurthine Oorlog tot de periode van Augustus droegen zij talrijke tribunes aan de Republiek toe.
  Getrouwd met de nog onbekende vrouw, was Gaius Memmius deTribunus volkstribune, van de Romeinse volkstribune in 111 voor Christus. En werd hij vermoord in 99 voor Christus door Glaucia, zodat Lucius Appuleius Saturninus de tribune kon worden.
  Gaius Memmius werd Tribunus volkstribune, van de Romeinse volkstribune in 89 v.Chr. Enz...... (Zie de Stamboom)

  Tribunus plebis in 66 BC, Tribunus plebis of volkstribuun is een belangrijk ambt in de Romeinse Republiek. Volgens de overlevering werd het ambt van tribunus plebis in 494 v.Chr. ingesteld om de toen rechtenloze plebs tegen de patriciërs te beschermen. (Er wordt nu echter eerder een latere datum van 471 v.Chr. aangenomen.[1]) Er werden oorspronkelijk jaarlijks twee, later tien tribuni gekozen. Zij hadden het recht de belangen van elke plebejer te beschermen tegen de willekeur van om het even welke patricische instantie, en mochten daartoe hun veto uitspreken tegen ieder besluit van volksvergadering en senaat, en tegen iedere ambtelijke maatregel, zelfs van de consuls. Alleen tegen de dictator en de censores hadden zij géén vetorecht.
  Zij waren gevolmachtigd om vergaderingen van de plebs bijeen te roepen en daarin voorstellen te doen. In de uitoefening van hun ambt genoten zij de status van onschendbaarheid en waren slechts in hun rechten beperkt door de mogelijke interventie van een collega.

  Sinds de politieke gelijkstelling van plebejers en patriciërs in 287 v.Chr. werden zij vertegenwoordigers van het gehele volk. Het ambt maakte nu deel uit van de officiële rangorde in de magistratuur en werd vaak gebruikt om sociaal-politieke hervormingen door te drijven, zoals de gebroeders Gracchus deden. Hoewel hun plaats in de hiërarchie van de magistraturen vrij laag was, werden zij toch geleidelijk de machtigste en meest gevreesde magistraten van Rome. Augustus trok de uitgebreide bevoegdheid van het ambt naar zich toe en legitimeerden hiermee zijn gezag. Hij werd praetor in 58 BC en propraet. Bithyniae in 57 BC, Romeinse redenaar en dichter, Verbannen te Athene [Gri] na 52 BC, Hij is kandidaat voor consul, maar wordt in 53 v.Chr. aangeklaagd in verband met ongeoorloofde praktijken bij de werving van dit ambt. Hij overlijd (Hij wordt ongeveer 51 jaar oud) in 47 BC.

  Pagina : Geschiedenis
  Hoofdstuk : het_begon_allemaal
  Onderdeel : het begon allemaal
  Gaius Gaius Memmius
  viking Viking
  Diarmond Dond Ó Duibhne
  lucas_statig Lucas Cammel