Ik wil u een kijkje geven in het hoe en waar van mijn afkomst.
Surffffff, blader, lees, huiver en geniet....

Wetenswaardigheden


De Clan Campbell bestond uit verschillende leidende families, waaronder Argyll, Breadalbane (Kilchurn Castle was hun hoofdkasteel) en Cawdor. De macht van de Clan nam toe nadat hij zich in de vroege veertiende eeuw tijdens de onafhankelijkheidsoorlogen had geallieerd met Robert the Bruce tegen de familie Comyn en Macdougall. Ze eigende zich de landen van de buren toe en verhuurde dit vervolgens weer terug aan hen. Hierdoor werden ze erg rijk en zeer impopulair.

Daarmee gezegd, heeft dit niet de tand des tijds overleefd zonder zijn eigen donkere dagen en rampen. De Campbells van Argyll vormen een van de meest succesvolle takken van de Clan. Echter ondergingen zelfs zij harde tijden als gevolg van verandering van politieke en religieuze regimes. Net als bij alle clans van Schotland, was het vaak de gekozen trouw aan de Koningen en hun religieuze neigingen die hun fortuin maakte of brak. Veel families in Nederland stammen af van de Schotse huursoldaten die in Nederland bleven. Hun namen werden vaak vernederlandst, bijvoorbeeld: MacKay werd verbasterd tot Mackaay of Makaay .

In onze stambomen zitten soms voorouders waarvan we de oorsprong niet kunnen bepalen. Soms zelfs met hele 'aparte ' familienamen. Misschien was het wel iemand van Engelse, Schotse of Ierse oorsprong? Een soldaat, een koopman, een dominee? Met name ten tijde van de Spaanse overheersing van de de Lage Landen belandden heel wat mensen van de Britse Eilanden in onze kontreien. De zgn. 'Vlucht van de Ierse Wilde Ganzen' bracht naar schatting 30.000 soldaten PLUS families naar het Europese vasteland - en velen daarvan kwamen in Nederland terecht. Ze trouwden hier, kregen kinderen, en vaak werd de naam iets aangepast aan het nieuwe land.

Al sinds de 12e eeuw waren de Schotten in Nederland aanwezig. In het bijzonder omdat zij handel wilden drijven nog voordat zij zich aanmelden als militair. Vooral hun nationale producten, als wol en huiden, wilden zij in de stapelplaatsen, Veere, Bergen op Zoom, Dordrecht en Rotterdam.

Behalve als handelaar en soldaat kwamen Schotten ook om andere redenen naar Nederland; In verband met erfrecht, alleen de oudste zoon erfde van de ouders. Andere economische redenen; Als vluchteling in verband met politie, religie of strafvervolging. Voor studie, deze personen gingen natuurlijk vaak terug. Ook gingen er overigens Nederlanders naar Schotland, vooral wevers werden geworven om naar Schotland te gaan. De naam Webster schijnt dan ook een Nederlandse oorsprong te hebben.

Gaius Gaius Memmius
viking Viking
Diarmond Dond Ó Duibhne
lucas_statig Lucas Cammel